EUREKA Eurostars E!7349 asys HiS

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Bidrag från Vinnova 704 283 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02413

Statistik för sidan