Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E!10101 SIA-Graph: Monocl AB och Recorded Future AB

Diarienummer
Koordinator MONOCL AB
Bidrag från Vinnova 4 431 300 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Inom läkemedelsindustrin anlitas externa tekniska experter för olika uppdrag. Det kan handla om att leda kliniska studier eller ett forskningssamarbete. När företagen identifierar och utvärderar dessa experterna så läggs idag allt fokus på deras vetenskapliga meriter (publikationer, citeringar). Beroende på samarbetsformen ger det dock inte en fullständig bild av personen och därför har SIA-grafen som utvecklats i det här projektet syftat till att låta användarna väga in faktorer som hur ofta experterna syns i nyhetsartiklar och vilket inflytande de har på sociala medier.

Resultat och förväntade effekter

SIA-grafen (Social Impact Analytics) har testats av en pilotgrupp under sommaren och hösten 2017. Denna grupp har bekräftat att den nya informationen man som användare får kring experterna har påverkat vilka personer de har prioriterat för både tekniska och kommersiella samarbeten. Framförallt att få en sammanfattad bild över vilka experter som ofta omnämns och citeras i nyhetsartiklar har framkommit som en mycket viktig faktor för användarnas beslutsfattande. I enlighet med projektplanen så kommer SIA-grafen lanseras mot en bredare kundgrupp senare under 2017.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med tre partners där två kommer från industrin och en från akademin. Recorded Future har genom sin expertis på data mining ansvarat för att på ett effektivt sätt kunna hämta hem data från nyhetsartiklar och liknande från öppna webbkällor. CWTS har ansvarat för analys kring hur man väger samman den här typen av information med mer traditionell publikationsdata. Monocl har ansvarat för att implementera de nya metrics som tagits fram på ett användbart sätt, samt arbetat med disambiguering, vilket innebär att rätt nyhet har associerats med rätt expert.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00321

Statistik för sidan