EUREKA Eurostars E! 8131 Safe process, Intertechna AB

Diarienummer 2013-03479
Koordinator INTERTECHNA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 824 753 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Mänskliga misstag, speciellt fältoperatörs misstag är en av de främsta orsakerna till olyckor i process och oljeindustrin. Dessa misstag orsakar ofta en stor risk för allvarlig påverkan på säkerhet, miljöpåverkan, och stora ekonomiska förluster. Målet med projektet var att ta fram ett kostnadseffektivt system som eliminerar risken för operatörs misstag vid fältarbete och samtidigt minska kostnaden för underhåll av anläggningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet utvecklade lösningar och system för att till en låg kostnad säkerställa korrekta och säkra arbetsrutiner i processen och oljeindustrin. Dessa industrier har stort antal säkerhetskritiska manuella ventiloperationer där ett misstag kan vara fatalt. Anläggningarna har stort antal manuella ventiler som saknar automatisk positionsövervakning på grund av kostnaderna med dagens teknik. Projektet utvecklade ett system för att eliminera risken för operatörsmisstag baserade på senaste tekniken trådlösa RFID mikrosensorer och elektroniska rutiner för säkra jobb.

Upplägg och genomförande

Projektet försenades på grund av tekniska problem med läsavstånd på RFID mikrosensorn. De RFID läsare med ATEX-certifiering som nu finns på marknaden har begränsad sändningseffekt. Antennen på mikrosensorn behövde därför byggas om för att få det nödvändiga läsavståndet. Efter att antennen modifierats har nu systemet testats och visat sig fungera effektivt i en industriell miljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.