Ett seriöst spel för inlärning av svenska för invandrare

Diarienummer 2015-02868
Koordinator Active Learning QAE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med vårt projekt va att utveckla och utvärdera en prototyp av ett datorspel som ska öka SFI-elevers motivation och möjliggöra en flexibel och digital utbildning, fungera som ett effektivt verktyg för SFI-lärarna och förbättra SFI-elevernas resultat. Prototypen är utvecklad och kommer att utvärderas tillsammans med SFI-anordnare efter sommaren 2016. Målet med projektet är att få en utvärdering gjord på prototypen. En utvärdering som tydligare beskriver hur den optimala produkten bör se ut för att lösa problematiken.

Resultat och förväntade effekter

Protoypen är färdigutvecklad och ska sättas i händerna på SFI-lärare och SFI-elever efter sommaren 2016. Då förväntar vi oss få in all den kvalitativa data/information vi behöver för att ta nästa steg mot produktion av färdig produkt. Vi förväntar oss att prototypen kan attrahera och övertyga en eller flera SFI-anordnare att samarbeta med oss. Vi förväntar oss att prototypen är tillräckligt avancerad för att väcka tankar och visioner kring möjligheterna med ett datorspel. Det är viktigt att prototypen ger en hint om vår kapacitet och vision så att kunder/användare kan bygga vidare.

Upplägg och genomförande

Projektet har gått som planerat förutom att prototypen blev försenad 2-3 månader. Av den anledningen har vi tyvärr inte utvärderat prototypen än. Resultatet av projektet kommer således att framkomma efter sommaren 2016.

Externa länkar

www.aktivsvenska.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.