Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik

Diarienummer 2017-03524
Koordinator KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN - Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets bakgrund finns i KMH:s och KTH:s samverkan rörande utbildning, forskarutbildning och forskning och en ambition att utveckla en ny modell för självständiga arbeten s.k. exjobb inom musik-/teknikutbildning. Projektet ingår i ett större arbete för att utveckla samverkansmodeller anpassade för konstnärliga utbildningar med koppling till teknikfältet. Vidare syftar projektet till att utveckla bättre förutsättningar för kvinnor att ta sig fram i musikbranschen samt skapa en starkare arbetsmarknadsanknytning mellan musikbransch och utbildning.

Förväntade effekter och resultat

En struktur för hur exjobb kan etableras som modell för självständiga arbeten på masterutbildningar i musik och där tekniska utbildningar får tillgång till estetiska dimensioner av teknik. Projektet ska bygga könsneutrala rutiner för att bidra till kvinnors möjligheter att etablera sig i musikbranschen. Utveckla stabil samverkan mellan KMH/KTH och musikbranchen, såväl företag som organisationer och kulturinstitutioner. Utveckla konstnärliga metoder för design av tekniska lösningar på området ljud och/eller musik i interaktion mellan människor och maskiner.

Planerat upplägg och genomförande

* Initieringsfas med ramar och modell för arbetet och planering av pilotprojekt samt omvärldsanalys. * Analys av könsstrukturer i musikbranschen och utarbetande av checklista, handbok och proaktivt arbetssätt. * Inventering av parter, informationsträffar. * Genomförande av fas 1 pilotprojekt med handplockade studenter. * Utarbetande av format för exjobbsrapporter på musik-tekniksammanhang. * Fas 2 med permanentning av exjobbsmodellen på musik-teknikfältet samt konstnärliga dimensioner. * Nätverksträffar för all medverkande * Kunskapsspridning i nationellt nätverk

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.