Etablering av samordnade ODI-noder

Diarienummer 2013-04909
Koordinator Umeå kommun - IT TELEFONI
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Etablera ODI-nod - ej genomfört. Däremot har en regional gruppering lämplig som nod skapats Etablera arbetsformer mm - genomfört. Vi har en gemensam Google Drive och en gemensam portal driftsatt. Höja kompetensen - genomfört. Ett seminarium i Skellefteå om data som resurs för tillväxt och innovation och ett i Umeå om Länkade data har genomförts. I Umeå har även ett seminarium om öppna data genomförts tillsammans med Dataföreningen. Kontakter ska tas med angränsande kommuner om framtida samarbeten - genomfört.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har varit det förväntade förutom bristen på skapande av internationellt samarbete och internationella kontakter. Vi har ett pågående samarbete och en driftsatt en gemensam portal för öppna Data. Vi har påbörjat arbetet med att inkludera öppna Data-perspektivet i kommande ansökningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat agilt vilket fungerat väl. Vi har styrts av projektmålen och valt den smidigaste vägen i varje givet ögonblick att nå dessa. Projektet inleddes med ett antal träffar för att minska skillnaderna avseende förkunskapskrav. Dessa träffar kunde har varit fler, men det är i praktiken svårt för ett nytt samarbete att bereda sig plats i berördas almanackor. Att få ett samarbete att värderas högt och därmed få det prioriterat i redan välfyllda kalendrar tycks vara en process som tar en del tid.

Externa länkar

Länk till OpenNorths webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.