Etablering av nya screening metoder baserade på systembiologi för att bedöma negativa effekter av nanomaterial

Diarienummer 2015-00754
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat