Ersättningsmodell för virtuella hälsorum

Diarienummer 2014-03067
Koordinator Jämtlands läns landsting - ÖSTERSUNDS SJUKHUS
Bidrag från Vinnova 1 142 320 kronor
Projektets löptid september 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Region Jämtland Härjedalen skulle med hjälp av Västerbottens läns landsting pröva virtuella hälsorum som en förbättring av hälso- och vårdutbudet och utveckla ersättningsmodeller. Två VHR är etablerade. Nya patientavgifter för distansmöten införda. Ökat intresse för ny teknik i primärvården. Påbörjat samarbete primärvård - specialiserad vård kring distansteknik. Ändring av ersättningsmodellen diskuteras, men ej verkställt. Diskussioner kring finansieringsformer tillsammans med kommunerna påbörjade.

Resultat och förväntade effekter

En utvecklad ersättningsmodell för primärvården - diskuteras men ej verkställd. En form för stimulans för samarbete mellan primärvård och specialiserad vård. - Påbörjat Former för finansiering av hälso- och sjukvård och omsorg i glesbygd där kommunernas och landstingets resurser gemensamt stimulerar önskad utveckling. - Diskuteras men ej verkställt

Upplägg och genomförande

Projektet har gett följande fördelar: -Inspiration att etablera virtuella hälsorum, VHR -Ekonomiskt stöd för införandet av VHR, via konsultstöd -Projekttiden har gett effektivitet och driv i införandet av VHR -Utvecklat samarbete med Glesbygdsmedicinska centrum -Ökat intresse för ny teknik i hela primärvården -Anledning att diskutera ersättnings modeller med kommunerna -Anledning att i fundera över incitamenten i nuvarande ersättningsmodeller. Ej uppfyllt - men ska fortsätta -Utveckling tillsammans med kommunerna om ersättningsmodeller för samverkan och innovation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.