Ersättningsmodell för virtuella hälsorum

Diarienummer 2014-03067
Koordinator Jämtlands läns landsting - ÖSTERSUNDS SJUKHUS
Bidrag från Vinnova 1 142 320 kronor
Projektets löptid september 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Region Jämtland Härjedalen skulle med hjälp av Västerbottens läns landsting pröva virtuella hälsorum som en förbättring av hälso- och vårdutbudet och utveckla ersättningsmodeller. Två VHR är etablerade. Nya patientavgifter för distansmöten införda. Ökat intresse för ny teknik i primärvården. Påbörjat samarbete primärvård - specialiserad vård kring distansteknik. Ändring av ersättningsmodellen diskuteras, men ej verkställt. Diskussioner kring finansieringsformer tillsammans med kommunerna påbörjade.

Resultat och förväntade effekter

En utvecklad ersättningsmodell för primärvården - diskuteras men ej verkställd. En form för stimulans för samarbete mellan primärvård och specialiserad vård. - Påbörjat Former för finansiering av hälso- och sjukvård och omsorg i glesbygd där kommunernas och landstingets resurser gemensamt stimulerar önskad utveckling. - Diskuteras men ej verkställt

Upplägg och genomförande

Projektet har gett följande fördelar: -Inspiration att etablera virtuella hälsorum, VHR -Ekonomiskt stöd för införandet av VHR, via konsultstöd -Projekttiden har gett effektivitet och driv i införandet av VHR -Utvecklat samarbete med Glesbygdsmedicinska centrum -Ökat intresse för ny teknik i hela primärvården -Anledning att diskutera ersättnings modeller med kommunerna -Anledning att i fundera över incitamenten i nuvarande ersättningsmodeller. Ej uppfyllt - men ska fortsätta -Utveckling tillsammans med kommunerna om ersättningsmodeller för samverkan och innovation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.