Ergopush - Ergonomiskt städredskap för att minska arbetsskador inom en högt skadedrabbad bransch

Diarienummer 2015-05502
Koordinator AHLSTRÖM & PARTNERS AKTIEBOLAG - AHLSTRÖM & PARTNERS AB
Bidrag från Vinnova 345 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Hälften av alla städare känner smärta varje dag. Vi vill nå ut med en produkt som tar bort orsaken till denna smärta, minskar sjukskrivningarna i städbranschen samt effektiviserar städandet. I och med ett nära samarbete med docent i ergonomi och ett av världens största städbolagen i världen är detta nu möjligt. Vi har tagit fram konceptet för ett helt nytt manuellt städredskap. Idag så arbetar man med höga axlar, ofta handlederna i ytterlägen samt stora krafter tas upp i lokala små muskelgrupper. Efter projektet presenteras en patenterad produkt som finns till försäljning i Skandinavien

Förväntade effekter och resultat

Produkten kommer kunna drivas som ett eget varumärke inom företaget. Antingen säljs produkten under eget varumärke alternativt att ett större internationellt bolag kan licensiera produkten för nå ut i Europas länder inklusive Skanvinavien. Företaget kan satsa och expandera i och med kommersialisering av denna produkt. Efter avslutat Vinnovaprojekt har en färdig produkt som kan nå ut till städare runt om i Sverige för en första evaluering av produkten och verktygen tagits fram. Troligtvis kan vi genom vårt kontaktnät även nå ut i Europa.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har bokat in flera möten med större städbolag, möjliga licenstagare och distributörer. Vi behöver justera de verktyg vi har idag så de färdigställs inför en första möjlig produktlansering. Med tiden skapa nya verktyg för de detaljer som vi idag köper in färdig lösning ifrån. Dessa leverantörer behöver vi även träffa och pressa priserna hos. Att fortsätta leta upp leverantörer, monteringsanläggningar, logistiks partner, förhandla priser, förbättra ingående delar, göra ergonomiska tester och mätningar. Utvidga patent till USA samt se över möjligheter att licensiera ut patent.

Externa länkar

Hemsida med introduktionsvideo av produkten Ergopush.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.