Entreprenörsjakten

Diarienummer
Koordinator ENTREPRENÖRSJAKTEN AB
Bidrag från Vinnova 914 260 kronor
Projektets löptid september 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektet har Entreprenörsjaktens metodik paketerats och börjats ge ut kostnadsfritt till Kommuner och enskilda aktörer som vill använda denna för att skapa en brygga mellan lokalt näringsliv, offentlig sektor och initiativtagande ungdomar. även ett nytt koncept för löpande verksamhet som binder samman unga med företag och kompetens, NXTG, har tillgängliggjorts som en långsiktig komplettering av Entreprenörsjaktens ´eventformat´. De som är intresserade av att få tillgång till och utbildas i våra metoder kan läsa mer på http://www.entreprenorsjakten.se

Resultat och förväntade effekter

Våra koncept skapar en bro mellan unga förmågor, näringsliv och offentlig sektor i Sverige. Vi har visat att det finns ett tydligt intresse, bland både kommuner (som köpt in E-Jakten), företag (som gått in med sponsorpengar) och ungdomar (som deltagit i våra event). Under projektperioden har vi upprepat genomfört experiment, lärt oss från misstag och upprepat med bättre resultat. Vi involverar dessutom både tidigare deltagare och partners i den kontinuerliga utvecklingsprocessen.

Upplägg och genomförande

Det tog mycket längre tid att sprida vårt koncept än vi trodde. Speciellt inom den offentliga sektorn tar processer väldigt lång tid och att försöka nå ut i Januari för att få kommuner att genomföra aktiviteter samma vår var svårt. Ett tag trodde vi att det inte skulle gå alls, men genom fortsatt arbete har framgångarna trillat in. I efterhand kan man konstatera att vi hade tjänat på att spendera mindre arbetstid i början och sparat dessa pengar till att utöka projektets längd. Spridning av kunskap har lång löptid, och vi hade tjänat på att istället jobba mindre intensivt under längre tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02958

Statistik för sidan