ENIAC 2010-NanoTEG

Diarienummer 2011-00738
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

NANOTEG Projektet syftar till att utveckla 1) nanostrukturerat TE material som är mycket effektiv och förenlig med befintlig högvolymstillverkningsprocess och 2) innovativa integrationslösningar, för att tillåta integrationen av nano TE material i högeffektiva moduler för demonstratorer på systemnivå. Två typer avTE material har framgångsrikt integrerats på tre demonstratorer och ger en effektiv kyleffekt.

Resultat och förväntade effekter

Konsortiet arbetat med varandra och fokuserade på demonstratorer. Material baserade på nanostrukturer utvecklades och karakteriserades framgångsrikt i Nanoteg. Dessutom har innovativa termiska karakteriseringsmetoder och avancerade simuleringstekniker utvecklats. De utvecklade materialen valdes och användes i tre demonstratorer vars testresultat visadehöga kylprestanda. Slutanvändarna är mycket nöjda med resultatet, och ser fram emot stor volymproduktion av TE material.

Upplägg och genomförande

Med nanostruktuerad termo-elektrisk teknik kan vi återanvända förlustvärme vilket bidrar till ett bättre utnyttjande av naturresurser och till ett resurssnålt samhälle. Genom NanoTeg har vi skapat konkurrenskraftiga industrikluster med organisationer som aktivt producerar, analyserar och utveckla rmaterial. I nästa steg förbereder vi oss för ett nytt EU-ansökan om energiutvinning, baserat på att utveckla mer avanceradevTE nanomaterial. Några av de materielleverantörerna, inklusive SHT kommer att inrätta volymproduktion och planerar att sätta igång produkten inom tre år.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.