Engångsinhalator som möter nya och befintliga behov.

Diarienummer 2013-04267
Koordinator Iconovo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet går ut på att utveckla och marknadsföra en torrpulverinhalator för inhalation av läkemedel. Inhalatorn är en engångsinhalator och är tänkt att användas för bla vaccin. En grundlig marknadsundersökning har genomförts både avseende inhalationsmarknaden i stort och avseende pulverinhalation och endosinhalator för inhalation av vaccin. En patentanalys och konceptutveckling har också genomförts. Projektet har avslutat det första delprojektet. Delprojektet har uppnått sina planerade mål och är nu redo för finansiering och produktutveckling

Resultat och förväntade effekter

Marknadsundersökning har visat behovet av torrpulverinhalatorer är mycket stort och växande. Många globala produkter blir off-patent 2014 vilket ger en stor efterfrågan på torrpulverinhalatorer. Det finns ett stort antal nya indikationer lämpliga för inhalerad administrering av läkemedel. Exempel är diabetes, vaccin och cystisk fibros. Biomolekyler är speciellt lämpade att administrera med en endosinhalator. Resultatet från marknadsundersökningen har bekräftat och kvantifierat Iconovos affärsidé och har en mycket viktig roll i vår finansiering och marknadsföring.

Upplägg och genomförande

En grundlig marknadsundersökning har genomförts både avseende inhalationsmarknaden i stort och avseende pulverinhalation och endosinhalator för inhalation av vaccin har genomförts. En patentanalys har genomförts och en första uppsättning koncept har utvecklats till prototyp. En patentansökan har lämnats in på en endosinhalator.

Externa länkar

Iconovo AB hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.