Energisnål rening av utsläppsgas från kafferosterier

Diarienummer 2015-03355
Koordinator Scandinavian Centriair AB
Bidrag från Vinnova 8 800 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Syfte och mål

Målsättningen med resan har varit att skaffa information om hur ansökan till Eurostars läggs upp på bästa sätt, så att alla behövliga delar finns med och är beskrivna på ett korrekt sätt. Målsättningen har även varit att möta projektpartnern Techniair som underlevererar UV systemen till Centriair för att diskutera upplägget för utvecklingsprojektet, samt att möta andra potentiella projektpartners. Uppfyllelse: alla dessa målsättningar utom möte med andra potentiella projektpartners har uppfyllits

Resultat och förväntade effekter

Förväntad effekt är att kommande ansökan till Eurostars optimeras så att förutsättningarna för både finansiering via Eurostars samt ett lyckat projekt blir optimala. Vidare förväntas mötet med Techniair underlätta ett bra upplägg och en bra samordning av aktiviteterna under projektets gång. Uppfyllelse; utan tvekan har mötet med Eurostars teamet gjort att vi bättre förstått hur projektet ska läggas upp för att optimera ansökan. Jag har även haft goda möjligheter att på plats diskutera projektet med John Mills, Techniair

Upplägg och genomförande

Vi (Jack Delin från Centriair och projektparten John Mills från Techniair) har helt enkelt rest till Eurostars mötet och deltagit vid mötet, vilket också var upplägget. Det visar sig ur ett analytiskt perspektiv ha varit rätt strategi, eftersom vi nu har den information vi behöver för en framgångsrik ansökan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.