Endogen dopamin modulering och samtransmission i basala ganglierna

Diarienummer 2013-04544
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 29 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det har varit flera syften och mål med planeringsanslaget. 1. Jag har rest och besökt institutioner vid Uppsala Universitet och vid Karolinska Institutet. 2. Jag har försökt att etablera samarbeten mellan laboratorier i Sverige och i USA och Schweiz. 3. Diskuterat karriärsvägar med berörda professorer. 4. Diskutera tillämpning av forskningsresultat, vilka kan bidra till bättre behandlingar av t.ex Parkinsons sjukdom. 5. Jag har skrivit och färdigställt fullängdsansökningar som kommer att skickas in när medel till lön och foskningskostnader har erhållits.

Resultat och förväntade effekter

Det har blivit flera resultat av planeringsanslaget. 1. Effekten av besöken vid svenska institutioner har klarlagt att det finns faciliteter, utrustning och administration för att projektet ska kunna genomföras. 2. Ansträgningarna av att etablera samarbeten har lett till att det finns tillgång till utrusting vid EPFL och stöd för anslagsskrivning. 3. Skrivna fullängdsansökningar för ett VINNMER Marie Curie Incoming fellowship som kommer att skickas in när medel och anslag för lön och forskningskostnader erhållits.

Upplägg och genomförande

Upplägget för planeringsanslaget var att lägga grunden till ett projekt som ska leda till ett VINNMER Marie Curie Incoming fellowship anslag och att skriva och färdigställa en fullängdsansökan genom att besöka svenska institutioner och etablera internationella samarbeten. Projektet har varit dynamiskt och för att kunna etablera samarbeten krävs att man kommer överens om både projekt och finansiering och förutsättningar kan ändras under projektets gång. Jag har skrivit en ansökan som kommer att skickas in till VINNOVA när vi har ytterligare finansiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.