Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En uthållig och lönsam svensk fiskbransch: Ökat utbyte och värde av begränsade marina resurser

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 995 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att bidra till att vi får ut mer mat och andra högvärdiga produkter från underutnyttjade marina råvaror från svenskt fiske och fiskberedning. Detta genom att först kartlägga dessa resursers volym och nuvarande användning, sedan extrahera värdefulla komponenter som kan användas i livsmedel eller andra applikationer och slutligen titta på den miljömässiga och ekonomiska potentialen av en förändrad användning. Resultaten har visat att det finns en stor potential att öka både hållbarhet och lönsamhet i svensk sjömatssektor.

Resultat och förväntade effekter

Kartläggningen visade att de finns närmare 40000 ton underutnyttjad marin råvara att arbeta med. Det identifierades intressanta bioaktiva komponenter i den del av fångsten som idag kastas överbord, framför allt i havsmus, men inte i de arter som omfattas av landningsskyldigheten. Metoderna för proteinextraktion har utvecklats och väntar nu på att någon tar nästa steg mot en kommersialisering och scenarienalysen visade på storleksordningen av potentialen, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi har också blivit involverade i nordiska och europeiska initiativ inom området.

Upplägg och genomförande

Vi följde planen med våra delprojekt ganska bra, men genomförandet över tid försköts både p g a personalbrist och sjukdom, därför fick vi ansöka om förlängning av projekttiden. Den inledande kartläggningen var betydelsefull även för att lära känna sektorn och deras insikter. Delen om bioaktiva peptider i utkast gav inte så mycket som vi hade hoppats på, förutom för utkastarten havsmus. Livsmedelsdelen gav desto mer och vi kunde dokumentera an stor teknisk, ekonomisk och hållbarhetsmässig potential av ökad användning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03469

Statistik för sidan