En uthållig och lönsam svensk fiskbransch: Ökat utbyte och värde av begränsade marina resurser

Diarienummer 2014-03469
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 995 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Projektet MareValue syftar till att öka utbytet och värdet av marina resurser som används av svensk fiskbransch genom att identifiera och isolera högvärdiga komponenter ur fiskets oönskade fångster samt ur restflöden från fiskberedning.

Förväntade effekter och resultat

MareValue kommer att leda till ökad kunskap om vilka flöden av marina resurser som finns tillgängliga och i dagsläget inte utnyttjas till fullo. Projektet kommer att visa på olika möjligheter för fiskbranschen att öka nyttjandet och värdet av dessa flöden genom att använda sig av de kombinationer av råvaror och tekniker som i projektet visat sig ha störst potential. Det systemanalytiska perspektivet kommer att säkerställa att man är medveten om vilken miljöpåverkan de olika lösningarna leder till.

Planerat upplägg och genomförande

MareValue kommer att starta med en kartläggning av det nuvarande flödet och användningen av marina resurser både i fisket och i fiskberedning för att utifrån det identifiera möjligheter att tillvarata värdefulla komponenter. Försök kommer sedan att genomföras med olika råvaror och tekniker för att identifiera och isolera sådana komponenter och våra företagspartners kommer att delta både som råvaruleverantörer, i identifieringen av lovande lösningar samt senare i försök att använda identifierade komponenter. Ett systemanalytiskt perspektiv kommer att användas i arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.