En universell kalibreringslösning för jonmobilitetsmasspektrometri

Diarienummer 2017-04332
Koordinator Polymer Factory Sweden AB
Bidrag från Vinnova 627 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en kommersiell universell kalibreringslösning för Ion Mobility Mass Spectrometry (IM-MS), en framväxande kommersiell teknik för analys av små molekyler, biomolekyler och polymerer. Projektet kommer att utveckla en blandning av nanomaterialbaserade standarder i ett enda användarvänligt kalibreringskit som täcker in ett bredare spektrum av molekylvikter och tredimensionell storlek än någon kommersiell kalibrant på marknaden. De resulterande standarderna kommer att verifieras i samarbete med branschledande Waters Corporation.

Förväntade effekter och resultat

Det kalibreringskit som kommer att utvecklas förväntas möjliggöra korrekt analys av relevanta molekyler med en analysprestanda som bara begränsas av dagens instrument. En gemensam kalibereringsstandard öppnar för ökad standardisering även av mätningar vilket leder till större tillförlitlighet/trovärdighet hos rapporterade data för ett större antal studerade analyter. En universell kalibreringslösning kommer att underlätta införandet av IM-MS-teknik och främja nya tvärvetenskapliga upptäckter som inte är möjliga med annan analysteknik.

Planerat upplägg och genomförande

De kalibreringsstandarder som ska användas i slutprodukten består av strukturellt felfria nanomaterial med olika massa och 3D-form. Målföreningarna kommer att syntetiseras i pilotskala och formuleras till en serie prototypprodukter för utvärdering i samarbete med Waters. Den slutliga formuleringskandidaten ska sedan distribueras till beta-användare och pilotkunder inom en rad vetenskapliga områden. Baserat på användarnas feedback kommer, vid behov, justeringar att göras för att säkerställa en universellt fungerande produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.