Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En universell kalibreringslösning för jonmobilitetsmasspektrometri

Diarienummer
Koordinator Polymer Factory Sweden AB
Bidrag från Vinnova 614 328 kronor
Projektets löptid januari 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att ta fram en universell kalibrant för jon mobilitet masspektrometrar (IM-MS) som ger slutanvändaren i) noggrann datasamling över ett brett fönster av molekyler och massor samt ii) möjligheten att kalibrera effektivt dagens mest avancerade IM-MS. Projektet har möjliggjort produktion av ett kalibrantbibliotek. PF har också säkrat samarbete med ledande instrument tillverkare och forskargrupper som idag utför verifiering av våra kalibranter med ambitionen att kunna lansera en produkt som möter de höga kraven som ställs på en ny kalibrantstandard.

Resultat och förväntade effekter

Med detta projekt har PF kunnat expandera sin nuvarande SpheriCal® teknologi till tidigare otillgängliga marknader som använder sig av ESI-MS och IM-MS instrument. Lansering av vår universella kalibrant kommer att möjliggöra noggrannare analys av okända analyter oavsett sektor. PF utför nu en beta-test av våra kalibrantprototyper som ska slutföras kv4 2019 och där ambitionen är tillsammans med en global aktör lansera två unika produkter under 2020.

Upplägg och genomförande

PF har idag säkrat samarbete med ledande instrumenttillverkare och forskargrupper. Detta som ett led att kunna designa en ideal och universell kalibrant standard för en växande diagnostikmarknad. Samarbetet är en viktig förutsättning för effektiv jämförelse mellan PFs kalibranter och traditionella lösningar. Återkoppling från dessa har gett PF insikt för att kunna förädla SpheriCal® mot tidigare icke-tillgänglig MS marknad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04332

Statistik för sidan