En personcentrerad och samskapad rehabresa

Diarienummer 2017-04829
Koordinator STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI - STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI, GÖTEBORG
Bidrag från Vinnova 1 044 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Att öka den sjukskrivnes möjlighet till delaktighet och ägande i sjukskrivningsprocessen genom att designa den utifrån dennes behov och med stöd av ett specialiserat sjukskrivningsteam och en digital kommunikationsplattform. Plattformen ska fungera i olika gränssnitt och ska innehålla fungerande funktioner för att (1) kommunicera och (2) dela information med andra aktörer, (3) planera möten och insatser, (4) få kunskap om sjukskrivningen och (5) skapa hälsofrämjande motivation. Plattformen ska ha testats med minst 15 individer på 2 olika vårdcentraler

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna ur individens perspektiv är att i högre grad själv kunna bidra till sitt eget tillfrisknande vilket leder till kortare sjukskrivning och snabbare återgång till arbete. Vi förväntar oss minskade sjukskrivningskostnader både för samhället och arbetsgivaren. För handläggare, läkare, rehabkoordinatorer m fl kommer Rehabresan underlätta hanteringen av ärendena och minska arbetsbelastningen.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget bygger (1) på att designa nya arbetssätt för specialiserade team inom primärvården och (2) på en kommunikationsplattform som ger den sjukskrivne möjligheten att bättre koordinera sin väg tillbaka från sin sjukskrivning och få insyn i själva processen. Arbetet delas in i följande delar: Beskrivning av rehabprocesser och skisser i dialog med användare Övergripande design av plattform och process Tillämpning av juridiska och säkerhetsmässiga krav Framtagande av första "riktig" version av plattformen och processen. Förberedelse för marknadslansering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.