En öppen tjänsteleveransplattform för allmännyttans fastigheter

Diarienummer 2014-03761
Koordinator VÄXJÖBOSTÄDER AKTIEBOLAG - Växjöbostäder AB
Bidrag från Vinnova 1 495 016 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en öppen digitalisering av allmännyttans bostäder som ska sänka fastighetens teknikkostnader och samtidigt frigöra potentialen för nya smarta tjänster i bostaden. Visionen är att öka attraktiviteten till hyresrätten med bibehållen lönsamhet utan hyreshöjningar. Projektet har uppnått målet om att ta fram en öppen tjänsteplattform bestående av ett öppet nätverk i fastigheten, en öppen tjänsteväxel samt affärsmodell. Lösningen har hittills vunnit stort intresse hos bostadsbolag inom allmännyttan och en god spridningseffekt har uppståtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektets lösning adresserar kända utmaningar för fastighetsägarna men trots starkt business-case och uttalade behov kommer lösningen kortsiktigt att konkurrera med befintlig infrastruktur och tjänster. En bredare acceptans för lösningen förväntas komma efter genomförda piloter 2016. Den goda påbörjande förankringen inom allmännyttan ska fortgå och spridas mot privata och kommersiella fastighetsägare. även påbörjade och kommande utvecklings- och forskningsprojekt kommer att bygga på och stödja lösningen vilket bygger upp marknadsacceptansen.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Växjöbostäder AB medan utvecklingen främst har utförts på MAPCI, Lunds universitet. Projektgruppen har bestått av kravställande kunder, entreprenöriella utvecklare, forskare och affärsutvecklare. Projektet har drivits med agil utvecklingsmetod och genomfört projektmöten var tredje vecka, fysiskt respektive på distans. Vid varje projektmöte har progress stämts av samt demonstrationer genomförts. Analys och utvärdering har främst skett genom avstämning och korrigering i hundratals möten eller workshops med externa behovsägare och partners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.