En informations-centrisk IoT-infrastruktur för utsläppsmätning och uthållig trafikplanering

Diarienummer 2012-03197
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 625 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Project web site on information-centric IoT for pollution monitoring and sustainable traffic planning