En global dörröppnare för rengöring utan kemikalier.

Diarienummer 2018-04376
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Syfte och mål

Syftet är att undersöka potentialen hos ultrarent vatten inom rengöring. Kan ultrarent vatten på något sätt ersätta dagens alla kemikalier som används inom tvätt- och diskmedel samt annan typ av rengöring. Det övergripande målet är att erbjuda kommersiella enheter som tillverkar ultrarent vatten som ersätter kemisk-tekniska produkter inom rengöring.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas kunna visa om det finns en rengörande potential med ultrarent vatten jämfört med mer "vardagligt" vatten samt, om det finns en potential, försöka indikera på vilket sätt och identifiera möjliga applikationsområden. Målet är att kunna visa på någon typ av "proof-of-concept".

Planerat upplägg och genomförande

Först försöka sätta projektparterna på samma nivå, så att vi vet varifrån vi startar och vad som är fokus i projektet. Litteratur och patentstudier blir en första del av undersökningen, för att ta reda på vad vi vet idag om vattnets potential inom rengöring. Försöka få fram tillräckliga mängder av ultrarent vatten för att kunna utföra olika laboratorieförsök. Undersöka om det finns lagar och styrmedel som begränsar en möjlig framtida teknikutveckling. Slutligen ska även de ekonomiska incitamenten kring en möjlig kommersialisering undersökas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.