En blockkedjebaserad metod för handel med förnybar energi i distribuerade energisystem

Diarienummer 2018-04309
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Projektet ämnar utvärdera den tekniska och affärsmässiga potentialen i decentraliserade ICT infrastrukturer för stamnätsfrånkopplade mikronät. Behovet är stort i länder utan fungerande makroinstitutioner där tilliten är låg energiproducenter och energikonsumenter emellan. Trots flera försök till att hitta en lösning så saknas idag en demonstrerad användbar lösning. I detta projekt angriper vi tvärvetenskapligt två av problemen som tidigare försök belyst som centrala: a) förlustestimering utan en central aktör, och b) realtidshandel utan en central aktör.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat kan brytas ner i tre delar. I en första del kartläggs tekniska och icke tekniska problem med existerande marknadsförsök. I en andra del kombineras kunskaper inom energisystem, blockkedjor, och policy ihop för att skapa ett lösningsförslag. Resultatet i den tredje delen beror på utfallet i den andra. Om nya utmaningar identifieras som förhindrar framgångsrik demonstration tydliggörs och kartläggs dessa. Om lösningsförslaget fungerar så detaljeras det tekniska protokollet tillsammans med andra hänsynstaganden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet involverar tre överlappande faser kopplat till de tre ovan beskrivna resultaten. En första diagnostisk fas som involverar tvärvetenskapliga möten och diskussioner blir klar innan årsslutet. En andra analytisk och utvecklingsorienterad fas kartlägger dataflödesbehov, lägger grunderna till ett protokoll, samt detaljerar lämpliga sociala strukturer som påverkar förutsättningarna för distribuerade energisystem. En tredje skapande fas konkretiserar utfallen från föregående faser och konkretiserar insikterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.