EMDAI: Maskininlärningsbaserat beslutsstöd vid Sjukvårdens Larmcentral

Diarienummer 2017-04652
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Ambulanssjukvården Uppsala län
Bidrag från Vinnova 3 866 830 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla, validera, och implementera ett maskininlärningsbaserad beslutsstöd vid Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala. För att leverera en effektiv vård hänvisas patienter utan föreliggande akutvårdsbehov regelbundet till vårdtjänster såsom 1177, sjuktransporter och mobila närvårdsteam. Systemet ska agera som ett stöd åt sjuksköterskor vid vårdbehovsbedömning av patienter med komplexa underliggande sjukdomsbilder, med målet att öka bedömningsprecisionen och således bidra till att uppfylla målet att leverera rätt vård, till rätt person, i rätt tid.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i internt validerade prediktionsmodeller för ett antal patientutfall som är användbara vid den medicinska bedömning av patienter vid larmcentralen. Dessa kommer att implementeras som ett komplement till det befintliga beslutsstödet vid larmcentralen i Uppsala som pilot. Datamodellen och tillhörande API kommer att släppas under en licens med öppna källkod, och projektet utvärderas formellt både kvantitativt och kvalitativt.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudansvar för projektet ligger hos ambulanssjukvården i Uppsala län, och projektet utförs i tre delar. Först utförs en behovs- och kravanalys av ambulanstjänsten i samarbete med Uppsala Universitet. Samtidigt utvecklas analysmetodiken i samarbete med Uppsala Kliniskt Forskningscentrum. Därefter utvecklas IT-infrastrukturen och användargränssnittet i samarbete med Alecom AB och med kontinuerlig feedback från personalen vid larmcentralen. Slutligen utförs en heltäckande utvärdering av systemet och dess impact på bedömningsprocessen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.