EMDAI: Maskininlärningsbaserat beslutsstöd vid Sjukvårdens Larmcentral

Diarienummer
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Ambulanssjukvården Uppsala län
Bidrag från Vinnova 3 136 802 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt målen att utveckla och validera maskininlärningsmodeller för bruk vid Sjukvårdens Larmcentral, att utveckla ett mjukvarupaket med öppen källkod för att implementera de framtagna modellerna, samt att integrera dessa i ett användargränssnitt i utlarmningssystemet. För att komma tillrätta med datakvalitetsproblem som framkom under projektets förberedelsefas implementerades en uppdatering i maj 2019, som fick god effekt på datakvaliteten. En randomiserad prövning av metoderna genomgår nu etikprövning.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi utvecklat riskbedömningsmodeller, publicerat en validering av dessa i vetenskaplig tidskrift, utvärderat bedömningsprocessen i ytterligare en artikel, och tillgängliggjort verktygen som vi använder för att implementera modellerna med öppen källkod. Arbetet med att implementera verktygen i kliniken försenades på grund av datakvalitetsproblem, men fortskrider nu aktivt.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg förändrades i och med att Uppsala Kliniskt Forskningscentrums del i projektet istället genomfördes av Ambulanssjukvården i Region Uppsala. Verktygets implementering i kliniskt bruk försenades då en uppdatering i beslutsstödet för att åtgärda datakvalitetsbrister infördes, vilket innebar att ytligare data behövde samlas in. De kvalitativa undersökningarna kring arbetsprocessen ledde även till att interventionen arbetades om för att bättre uppfylla verksamhetens behov. Övriga delar jag projektet genomfördes enligt projektplanen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2020

Diarienummer 2017-04652

Statistik för sidan