ELLOG - Logistikupplägg & laddinfrastrukturer för elektrifierade fordonsflottor

Diarienummer 2017-05424
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 612 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Pågående

Syfte och mål

ELLOG syftar till att ta fram ny kunskap kring hur delar av transportsystemet kan övergå till elektrifierad fordonsdrift, hur logistiken kan komma att påverkas av detta samt vilka kostnaderna blir. Målet med projektet är att ta fram underlag för en framtida operation med effektiva logistikupplägg med elektrifierade fordonsflottor och passande infrastruktur.

Förväntade effekter och resultat

Med elektrifierade lastfordon reduceras lokala emissioner av gaser, partiklar och ljud speciellt i urbana omraden. Total energiatgang for ett givet transportuppdrag kan ocksa minska. De logistikupplägg som utvecklas i projektet är i nästa steg tänkta att testas i långvariga fältförsök där samtliga aktörer i aktuella godstransportkedjor involveras. Aktörerna i projektet och i de följande fältförsöken medfinansierar arbetet vilket innebär att viljan är stark att få fram koncept som kan bilda bas för nya kommersiella och internationellt konkurrenskraftiga lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ELLOG genomförs i tre delprojekt, ELSOP, ELDIS och ELLAD. Ett integrerat arbetssatt planeras med utbyte mellan delprojekten, dar tillampningsprojekten delar data med laddprojektet. Med underlag fran dessa 3 delprojekt ska projektet ta fram underlag för större projekt i vilka en framtida operation med effektiva logistikupplagg av elektrifierade fordonsflottor kan tas fram och sattas in i langvariga faltforsok.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.