Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ELLOG - Logistikupplägg & laddinfrastrukturer för elektrifierade fordonsflottor

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 612 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

ELLOG-projektet bedöms ha bidragit till att påskynda övergången till en hållbar transportsektor med elektricitet som energibärare och om möjligt med ursprung från förnyelsebara energikällor. Målet att undersöka förutsättningar och effektiva logistikupplägg för olika tillämpningar för en framtida operation med elektrifierade fordonsflottor och passande laddinfrastruktur är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

I ELLOG har två huvudsakliga tillämpningsfall analyserats - avfallshämtning respektive distribution i avsikt att skapa underlag för demonstrationer av logistikupplägg för flottor med elektrifierade fordon. En övergripande slutsats från projektet är att en elektrifiering av urbana tillämpningsfall är tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig inom en snar framtid. En förväntad effekt är att resultaten från projektet ska bidra till en bättre förståelse för vad en elektrifiering innebär och att den ökade kunskapen påskyndar övergången till en fossilfri transportsektor.

Upplägg och genomförande

Parterna i ELLOG har tillsammans gjort en nulägesbeskrivning av de olika tillämpningsfallen inklusive rutter, vikter och bemanning, vilka resurser som används för utförandet i form av fordon, terminalinfrastruktur och last-/tömningsplatser samt hur systemen planeras. Parterna har tillsammans med RISE Viktoria vidareutvecklat det analysverktyg som använts i tidigare projekt (EAEB) för att kunna studera befintligt men elektrifierat logistikupplägg med nya upplägg samt därtill hörande kostnader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05424

Statistik för sidan