EIC pilot - Support till svenska små och medelstora företag

Diarienummer 2017-05266
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte är att skapa konkret nytta för svensk life science genom ökat deltagande i H2020. Kortsiktigt mål (2018-2019): Genom att bidra till att sänka tröskeln för svenska SMEs att ansöka om medel i H2020 EIC pilotprogrammet ska projektet öka möjligheten för svenska småbolag att få EU-finansiering. Långsiktigt mål (2020-framåt): Det långsiktiga målet är att bygga kompetens, öka internationaliseringen och att utveckla och accelerera tillväxten, i svenska småbolag.

Förväntade effekter och resultat

Deltagande i H2020 ger svenska life science-företag möjlighet att samarbeta internationellt, bygga kompetens, samt öka sin konkurrenskraft, och skapar därmed förutsättningar för accelererad tillväxt och snabbare utvecklingar av idéer till nytta för medborgare. H2020-medel är en etablerad kvalitetsstämpel som ökar intresset bland andra investerare (privata, VC, större företag) att göra följdinvesteringar.

Planerat upplägg och genomförande

1. Utarbetande av ansökningsmallar och diverse texter och presentationsmaterial som beskriver erbjudandet, samt informationsspridning. 2. Utarbetande av bedömningsprocessen och beslutsmodell. Tre relevanta oberoende bedömare kommer att kopplas till projektet. 3. Löpande uppföljning av faktiskt utfall av de ansökningar som använt checkar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.