Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

eHälsolabbet-Hälsa för mig-Förstudie verklighetslabb

Diarienummer
Koordinator E-HÄLSOMYNDIGHETEN
Bidrag från Vinnova 259 200 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var dels att se på efterfrågat behov ifrån användare samt att testa om plattformen Hälsa För Mig fungerar för att bygga applikationer. I förstudien genomfördes en enkätundersökning som gick ut via patientorganisationer. Resultatet presenterades bl a på Vitalis i april. Två företag har utvecklat appar på plattformen och vidare har en workshop hållits för att diskutera behovet av affärsmodellering samt ev incitament som behövs för att intressera 3:e partsutvecklare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har varit över förväntan när det gäller vad våra medborgare vill använda ett personligt hälsokonto till. Utvecklingsmiljön fungerar, men bygger i viss mån på föråldrad teknik. Vi kan även se att det tänkta ecosystem som skall finnas kring Hälsa För Mig kräver betydligt mer arbete och resurser än vad som tidigare förutspåtts.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits med olika intressenter som har valts för att spegla användare och utvecklare som skall jobba med det personliga hälsokontot Hälsa för mig. Arbetet har bedrivits självständigt av de olika deltagarna och med regelbundna möten för rapportering och avstämning. Arbetet har präglats av en vilja att bygga något bra och användbart för Sveriges invånare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04955

Statistik för sidan