eHälsolabbet-Hälsa för mig-Förstudie verklighetslabb

Diarienummer 2016-04955
Koordinator E-HÄLSOMYNDIGHETEN
Bidrag från Vinnova 259 200 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb

Syfte och mål

Syftet med förstudien var dels att se på efterfrågat behov ifrån användare samt att testa om plattformen Hälsa För Mig fungerar för att bygga applikationer. I förstudien genomfördes en enkätundersökning som gick ut via patientorganisationer. Resultatet presenterades bl a på Vitalis i april. Två företag har utvecklat appar på plattformen och vidare har en workshop hållits för att diskutera behovet av affärsmodellering samt ev incitament som behövs för att intressera 3:e partsutvecklare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har varit över förväntan när det gäller vad våra medborgare vill använda ett personligt hälsokonto till. Utvecklingsmiljön fungerar, men bygger i viss mån på föråldrad teknik. Vi kan även se att det tänkta ecosystem som skall finnas kring Hälsa För Mig kräver betydligt mer arbete och resurser än vad som tidigare förutspåtts.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits med olika intressenter som har valts för att spegla användare och utvecklare som skall jobba med det personliga hälsokontot Hälsa för mig. Arbetet har bedrivits självständigt av de olika deltagarna och med regelbundna möten för rapportering och avstämning. Arbetet har präglats av en vilja att bygga något bra och användbart för Sveriges invånare.

Externa länkar

Hemsida för Hälsa för mig där det dels finns allmän information samt åtkomst till utvecklingsmiljön.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.