Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivt nyttiggörande från marin biomassa

Diarienummer
Koordinator C-Green Technology AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Möjligheter att använda hydrotermisk karboniseringsteknik (HTC) för att uppgradera marin biomassa har undersökts och en konceptskiss för ett marint bioraffinaderi har utarbetats. Lämpliga arbetspaket för första fasen i ett bioinnovationsprojekt har identifierats.Projektet har identifierat aktörer i hela värdekedjan och tagit kontakt med flera av dessa. Beslut togs för att avvakta med att går vidare med ett större projekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat ett mycket spännande marint bioraffenaderikoncept med potential att kostnads- och energieffektivt kunna, ta tillvara på energien i odlad sjöpung, alger samt avfalls och restprodukter från från fiskodlingar och samtidigt få ut anrikade strömmar av högvärdiga produkter. Dock har de i projektet ingående bolagen inte resurser att driva detta projekt parallellt med befintliga åtaganden.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av ett antal workshops. Dels med projektgruppsmedlemmarna och dels med representanter från andra bioinnovationsprojekt. Kontakter har tagits med ytterligare potentiella samarbetspartners Ett skiss på ett biorafinaderikoncept har utarbetats och förslag på arbetspaket för ett en första fas av ett bioinnovationsprojekt har identifierats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05114

Statistik för sidan