Effektivt nyttiggörande från marin biomassa

Diarienummer 2016-05114
Koordinator C-Green Technology AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Möjligheter att använda hydrotermisk karboniseringsteknik (HTC) för att uppgradera marin biomassa har undersökts och en konceptskiss för ett marint bioraffinaderi har utarbetats. Lämpliga arbetspaket för första fasen i ett bioinnovationsprojekt har identifierats.Projektet har identifierat aktörer i hela värdekedjan och tagit kontakt med flera av dessa. Beslut togs för att avvakta med att går vidare med ett större projekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat ett mycket spännande marint bioraffenaderikoncept med potential att kostnads- och energieffektivt kunna, ta tillvara på energien i odlad sjöpung, alger samt avfalls och restprodukter från från fiskodlingar och samtidigt få ut anrikade strömmar av högvärdiga produkter. Dock har de i projektet ingående bolagen inte resurser att driva detta projekt parallellt med befintliga åtaganden.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av ett antal workshops. Dels med projektgruppsmedlemmarna och dels med representanter från andra bioinnovationsprojekt. Kontakter har tagits med ytterligare potentiella samarbetspartners Ett skiss på ett biorafinaderikoncept har utarbetats och förslag på arbetspaket för ett en första fas av ett bioinnovationsprojekt har identifierats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.