Effektivare brandsläckning genom CFD-beräkningar

Diarienummer 2013-03588
Koordinator COLD CUT SYSTEMS SVENSKA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kunna använda datorsimuleringar för utveckling av olika system som producerar vattendimmor. Tidigare har företaget, liksom räddningstjänster, eldat i containers och i gamla rivningshus, med följden att man inte har haft kontroll på olika randvillkor. På så sätt har man inte fullt ut kunna förstå och förklara vad som händer i brandrummet vid ´kylning av rökgaser´ med ett högtryckssystem.

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat har lett fram till en ny produktfamilj som fn är under validering. Ett annat resultat är att företaget nu kan möta konkurrens på ett adekvat sätt, dvs visa på vilka förväntade effekter som kan erhållas vid användning av olika system.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i fyra områden; WP1, förstudie samt val av lämlig mjukvara för simulering. WP2, val av olika randvillkor samt genomförande av datorsimuleringar. Beslut togs att utföra simuleringar i tre olika rumgeometrier, med olika ventilationsförhållanden och brandbelastningar. WP3, Praktiska försök. För att verifiera och validera datorsimuleringarna utfördes praktiska försök hos Södra älvsborgs Räddningstjänst. Rumsgeometri och brandbelastning var lika en utav de datorsimuleringar som utfördes. WP4, litteraturstudier, analys och rapportskrivning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.