Effektiv regional e-utveckling

Diarienummer 2012-02152
Koordinator Jönköpings kommun - Stadskontoret
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att utveckla och förmedla kunskap om metoder, verktyg och former för regionalt samarbete inom e-förvaltning för att förbättra offentliga tjänster och processer. Målet var att beskriva denna kunskap i en guide. Tre guider har tagits fram som beskriver bl.a. metoder, verktyg och former för regionalt samarbete inom e-utveckling samt bidrar med kartläggningar och erfarenheter från nationella initiativ och existerande samarbeten. Kunskapen är väl förmedlad då guiderna har blivit tryckta och utdelade, publicerade på internet och har blivit presenterade i olika sammanhang.

Resultat och förväntade effekter

Erfarenheterna av regional e-utveckling (som även beskrivs i guiden) pekar på att samordning och samarbete är svårt men nödvändigt. Genom att guiderna beskriver samlade exempel, erfarenheter, fakta och tydliga steg för hur man kan inleda och utveckla ett regionalt samarbete har goda förutsättningar skapats för att: Påskynda utvecklingen av regionala samarbeten Minska etableringskostnader i samband med uppstart Effektivisera och höja kvaliteten i redan startade samarbeten Göra det möjligt även för små kommuner att uppnå de övergripande målen för e-utveckling

Upplägg och genomförande

Informationsinsamling, kartläggning och beskrivning av: Olika forskningsrapporter och publikationer kring ämnet. Nationella initiativ inom e-utveckling som påverkar de regionala initiativen. Erfarenheter från olika organisationer i landet som har arbetet med e-utveckling. Arbetsmöten med politiker och tjänstemän som är engagerade i e-utvecklingsrådet i Jönköpings län. Analys av insamlad information. Formulering av viktiga steg för e-utveckling och checklistor för genomförande. Presentation och kvalitetssäkring i olika forum.

Externa länkar

Nyhetsbrev från SKL där den regionala guiden presenteras. SKL presenterar ´Guide för kommunal e-utveckling´. E-utvecklingsrådets Websida med presentation och nedladdningar till samtliga guider.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.