Effekthöjande Magnetlager till Vattenkraftgeneratorer, del 2.

Diarienummer 2013-03811
Koordinator LEMBKE ELEKTROMEKANISKA VERKSTAD LEV AB
Bidrag från Vinnova 477 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med det nu genomförda projektet var att utreda behovet av vibrationsdämpning i rotorsträngen i vattenkraftverk. Behovet av dämpning har växt fram i samband med den utökande andelen start och stopp som tvingats fram av den utökade vindkraftutbyggnaden. även behovet av dämpning under ogynnsamma driftförhållanded har undersökts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av de genomförda undersökningarna är att behovet av vibrationsdämpning i samband med start och stopp kan vara större än vad som tidigare varit känt, och att kostnadsbilden kan behöva justeras. Magnetlager kan utgöra ett effektivt sätt att minska vibrationerna, samtidigt som den energibesparing de medför kan delfinansiera investeringen.

Upplägg och genomförande

Ett antal intervjuer har genomförts med driftschefer och rotordynamiker inom Vattenfall för att utreda och kvantifiera problemsituationen. Simuleringar har genomförts med Finita Elementmetoden, FEM, för att se hur man på magnetisk väg kan lösa problemet, och vilka förändringar i designen av magnetlagret som behövs för att klara de besvärligaste anläggningarna. Studier på plats i Porjus har visat att en installation är möjlig utan större ingrepp i befintlig anläggning.

Externa länkar

Förbättring av start-stopp egenskaper hos vattenkraftverk med hjälp av magnetlager för utökad vindkraftutbyggnad

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.