Effekten av att dela kreditinformation: Bevis från ett kvasi-naturligt experiment

Diarienummer 2013-04582
Koordinator Institutet för finansforskning - INSTITUTET FÖR FINANSFORSKNING - STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 196 430 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna planeringsbidrag har använts för att skriva (se bilag) en litteraturstudie, producera sammanfattande statistik och början på ett utkast på det papper som tar upp frågan Hur påverkar kreditupplysningsföretags retentionstid företagens återbetalningsrisk?Dessutom har Paola Morales och Marieke Bos rest till Colombia för att förhandla en förlängning av registeruppgifterna och träffa de ekonomiska parter som deltar i genomförandet av lagen för att få en bättre förståelse för det praktiska genomförandet av lagen.

Resultat och förväntade effekter

Vi utnyttjar en kvasiexperimentell variation i retentionstider för att få en bättre förståelse av konsekvenserna av en minskad uppehållstid för negativ kreditinformation. Våra resultat tyder på att efter reduktionen 1. Företagen är mindre benägna att betala tillbaka sina lån. 2. Företagen är mindre benägna att byta bank efter standard. 3. Utlåning till företag som växlar bankerna har lägre räntor och högre lånebelopp, men mer benägna att ha en säkerhet 4. i allmänhet låna bankerna med lösare termer 5.Bra (låg risk) företag verkar inte behandlas annorlunda än dåliga företag.

Upplägg och genomförande

För att underlätta optimal cooporation mellan deltagarna i projektet har Paola Morales besökt den svenska centralbanken under Jan-juli 2014. Paola Morales och Marieke Bos har rest till Colombia för att förhandla fram en förlängning av de registrerade uppgifterna med uppgiftslämnaren centralbanken och Paola fick förlängd. Dessutom har vi fått en bättre förståelse om den praktiska tillämpningen av lagen med ett möte med den finansiella tillsynsmyndigheten, några affärsbanker och kreditupplysningsföretag

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.