ECSEL 2017 RIA SECREDAS CEVT

Diarienummer 2018-01456
Koordinator CHINA-EURO VEHICLE TECHNOLOGY AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 442 462 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Målet för SECREDAS är att föreslå och utveckla innovativa lösningar för skydd av den privata integriteten såväl som informationssäkerhet och relaterad fysisk säkerhet inom automatiserade transportsystem. SECREDAS kommer att inkludera referens arkitekturer, komponenter samt lösningar för integration och verifiering inom transportsektorn för att säkerhetsställa en säker drift samt skydd och integritet för medborgare.

Förväntade effekter och resultat

Inom SECREDAS ramar så kommer ett antal specifika krav inom säkerhet och personlig integritet att studeras i detalj. Framtagande av användarscenarion kommer att leda till nästa generation av referensarkitekturer och gemensamma byggstenar inom multipla tillämpningar supporterad av verktyg och metoder för design och utveckling. Utöver utvecklandet av generiska byggstenar för att säkerhetsställa säkerhet och integritet så kommer ett antal områdesspecifika lösningar att byggas.

Planerat upplägg och genomförande

1.Secredas Kick Off möte i Maj 2018 för att planera arbetspaketen mellan de ingående partnerna 2.Nationell planering mellan de svenska partnerna 3.Planera och starta upp arbetet i de utvalda arbetspaketen enligt Secredas projektplan 4. Kontinuerlig uppföljning 5.Presentation av slutresultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.