ECSEL 2017 RIA AFarCloud TER

Diarienummer 2018-01568
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 904 240 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Att tillhandahålla en distribuerad plattform för autonom jordbruksintegration och "Cyber Physical Systems" som arbetar tillsammans med jordbrukshanteringssystem. Specifikt för Termisk Systemteknik är vårt mål att utveckla nya sensorsystem för autonom luftburen monitorering av grödor, i syfte att möjliggöra precisionsodling.

Förväntade effekter och resultat

* En ny, lätt och billig hyperspektral kamera. * Hård- och mjukvarugränssnitt för integrering av termiska och hyperspektrala kameror på drönare. * Programvara och metoder för hyperspektral bildextraktion och analys anpassad för precisionsodling.

Planerat upplägg och genomförande

I samarbete med europeiska partners och slutanvändare kommer vi att utveckla AFarCloud-plattformen. De olika komponenterna testas och demonstreras i lokala demonstrationer i Sverige och en gång per år vid projektgemensamma demonstratotioner. Termisk Systemteknik deltar i flera av arbetspaketen, med stora bidrag till sensorutveckling, miljökaraktärisering, demonstrationer och industriellt utnyttjande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.