Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2017 RIA Prystine Scania

Diarienummer
Koordinator Scania CV AB
Bidrag från Vinnova 3 094 389 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

En metod och ett verktyg för att stödja modellbaserad säkerhetsanalys har utvecklats. Verktyget är baserat på Matlab och kallas "SMP-Tool". Verktyget gör det möjligt att utföra modellbaserad säkerhetsanalys, för att kvantitativt analysera komplexa säkerhetskoncept som är typiska inom autonoma fordon. Verktyget publiceras som freeware på KTHs webb: https://www.kth.se/mmk/mechatronics/current-projects/smp-tool-1.931627 Det slutgiltiga målet för den utvecklade metodiken och verktyget är att det används inom industrin i vanliga projekt.

Resultat och förväntade effekter

Den möjliga ekonomiska effekten av att använda SMP-Tool är betydande, eftersom det hjälper till att erhålla säkra och kostnadseffektiva produktlösningar, t.ex. för att stödja autonom körning. Hittills har verktyget använts i några utvalda fallstudier, med mycket lovande resultat.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att utgå från de industriella behoven och brister i nuvarande metodik, tex. från ISO 26262. Forskare vid KTH har engagerats för att lösa teoretiska problem, medans ingenjörer vid Scania har fokuserat på implementation av verktyget och fallstudier. Varje fallstudie har resulterat i nya upptäckter av brister i den föreslagna metodiken eller verktyget. Lösandet av dessa nya utmaningar har sen drivit projektet framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 december 2021

Diarienummer 2018-01778

Statistik för sidan