ECSEL 2016 RIA MegaM@Rt2 BT

Diarienummer 2017-01929
Koordinator Bombardier Transportation Sweden AB - Bombardier Transportation AB Västerås
Bidrag från Vinnova 1 378 653 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

MegaM@Rt2 syftar till att skapa metoder och verktyg for kontinuerlig utveckling och validering av stora och komplexa industriella system. Genom att utnyttja fordelarna med skalbara modellbaserade metoder kommer detta att ge fordelar i form av avsevart forbattrad produktivitet, kvalitet och forutsagbarhet av dessa system.

Förväntade effekter och resultat

MegaM@Rt2 tar modellbaserad utveckling till nasta niva for att hjalpa den europeiska industrin att minska sina utvecklings- och underhallskostnader samt att oka sin produktivitet och kvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

MegaM@Rt2 kommer att bygga vidare pa: (i) MARTE, SysML och andra modeller for att uttrycka systemets funktionella och icke-funktionella egenskaper; (ii) modellbaserade verifierings- och valideringsmetoder vid konstruktion och runtime; (iii) metoder for modellhantering / megamodellering; (iv) metoder for sparbarhet over stora multi-disciplinara modeller; (v) metoder for identifiering av systemavvikelser och berorda designelement i syfte att skapa en skalbar ram for modellbaserad kontinuerlig utveckling ochvalidering av stora och komplexa industriella system.

Externa länkar

Global projekthemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.