ECSEL 2016 RIA Autodrive QRTECH AB

Diarienummer 2017-01969
Koordinator QRTECH AB - Qrtech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 842 508 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Autonom körning är en disruptiv teknologi som kommer att vara oerhört väsentlig för framtida konkurrenskraft. AutoDrive samlar ledande Europeiska aktörer för att vidmakthålla och utveckla den ledande ställning som Europeisk industri har inom utveckling och tillverkning av högtillförlitliga elektromekaniska och inbyggda system, där aktörerna i samverkan kan driva standards och teknologiutveckling. AutoDrive kommer att ta fram lösningar för (i) feldiagnostik, (ii) felsäkerhet och (iii) feltolerans för komponenter och system.

Förväntade effekter och resultat

Sammantaget är AutoDrive oerhört väsentligt som en vitamininjektion för Europeisk konkurrenskraft inom autonoma fordon, och har potentialen att signifikant bidra till Europas nollvision och effektiv mobilitet. AutoDrives resultat inom pålitliga och säkra (eng. ”safe and secure”) autonoma system är nödvändiga för att ta stegen till högre automationsnivåer. Resultaten förväntas vidare höja acceptansen hos slutanvändare och bidra (för lägre automationsnivåer) till att stödja förare i utmanande situationer samt höja komfortnivån i reguljära körsituationer.

Planerat upplägg och genomförande

AutoDrive samlar ledande Europeiska aktörer (halvledare, delsystem, fordonsbyggare - OEM:er, samt forskningsorganisationer) för att skapa ett eco-system med kritisk massa, där aktörerna i samverkan kan driva den utveckling som krävs för att ta steget till storskalig marknadsintroduktion. Konsortiet har definierat tre typer av aktiviteter för att realisera och validera projektmålen: tillämpningar, tekniska möjliggörare samt bedömning av resultatens påverkan. Samtliga aktiviteter är kopplade till specifika demonstratorer och arbetspaket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.