ECSEL 2016 IA SCOTT KTH

Diarienummer 2017-01847
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 465 862 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

SCOTT kommer att möjliggöra införande av kostnadseffektiva och pålitliga lösningar för trådlös, ”end-to-end” Uppkoppling (teknisk mognadsgrad 6-7) för att överbrygga den sista milen till kommersiellt genomförande. SCOTT kommer alltså att inte bara ta itu med "saker som är anslutna", utan tillse pålitlig uppkoppling av pålitliga saker med säker kommunikation. SCOTT kommer att möjliggöra effektiv, pålitlig uppkoppling och underlätta intelligenta inbyggda system och system av system, och således bidra till att lösa viktiga frågor inom t.ex. autonoma fordon, Industri 4.0 mm.

Förväntade effekter och resultat

Det starka konsortiet underlättar omfattande vertikal integration inom olika områden, som täcker hela värdekedjan från kisel till slutanvändare och operatörer. Genom att tillhandahålla referensimplementationer syftar SCOTT till att skapa ett ekosystem för pålitliga trådlösa lösningar och tjänster för både professionella och privata användare. I slutändan kommer SCOTT främja ett europeiskt ledarskap för Smarta och anslutna saker (inklusive IoT) och kommer att stärka Europas oberoende vad gäller tillhandahållande av säkra komponenter och system.

Planerat upplägg och genomförande

SCOTT består av fyra delprojekt (SP1 till SP4), som innehåller flera arbetspaket. SCOTT tillämpar ett tydligt användarstyrt tillvägagångssätt. Användarfall från varje industriell domän samt användningsfall i flera domäner ligger till grund för delprojekten. De 18 industriella användningsfallen och demonstratorerna som ska utvecklas inom SP2 är integrerade med de tekniska byggstenar som utvecklats inom tekniklinjen (SP3), som i sin tur är ansvarig för utvecklingen av de nästan 50 tekniska byggstenar som definieras inom SCOTT-projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.