EBER Track Lab minskar solkurvor

Diarienummer 2015-01691
Koordinator EBER DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Solkurvor är ett allvarligt problem under varma dagar på järnvägen. En viktig parameter som delvis avgör om en solkurva kan uppkomma är rälsens spänningsfria temperatur. Det finns i dagsläget bara trafikstörande och dyra sätt att mäta denna parameter. Projektet har tagit fram och testat en ny givarkonfiguration som på ett nyskapande sätt i förlängningen gör det möjligt att bestämma rälsens spänningsfria temperatur och därmed minska risken för att en solkurva kan uppkomma. Projektets mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Givarkonfigurationen med tillhörande elektronik och mekanik har konstruerats och testats. Utrustningen har fungerat som planerat.

Upplägg och genomförande

En underleverantör specialiserad på denna typ av mätningar har utfört arbetet med prototypen. Samarbetet har fungerat mycket bra. Infranord har ställt upp med sina resurser för att genomföra testmätningarna. Utvärdering har genomförts i samarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.