EarIT - Framtidens lösning för TRT Behandling

Diarienummer 2016-01439
Koordinator Googol Business Navigator AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2016 - maj 2017
Status Genomfört