e3D- Förbättrad 3D rekonstruktion och utökad In-Situ visualisering av kulturföremål

Diarienummer 2014-04130
Koordinator Lindberg & Lindberg Engineering AB
Bidrag från Vinnova 128 951 kronor
Projektets löptid juli 2014 - september 2014
Status Avslutat