e-Simplicity - mobil, händelsedriven redovisning i molnet

Diarienummer 2015-01619
Koordinator Simple Ledgers Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Simple Ledgers Sverige AB har nått målet att förstå marknadens behov av att ta bokföring till en ny nivå, att förenkla och automatisera samt att separera språklogiken från bokföringslogiken genom att använda en modern, molnbaserad teknik som är fullt skalbar. Detta bevisas genom en första prototyp av den färdiga applikationen.

Resultat och förväntade effekter

Resultater är att Simple Ledgers Sverige AB går vidare från prototyp till en kommersiellt gångbar produkt inom 6 månader för den svenska marknaden och där efter för den amerikanska marknaden. Vi har även sett möjligheter att använda delar av applikationens funktioner inom helt nya områden vi bedömer kommersiellt intressanta.

Upplägg och genomförande

Vi har följt den i förväg planerade projektplanen, där vi arbetade med marknadsförutsättningarna inom och utom sverige, tog fram en klickbar prototyp för att förstå användarutmaningarna och sist analyserade vilken organisation som behövs för en global expansion inklusive fullt skalbar supportmodell. Vi har jobbat iterativa och kontinuerligt stämt av resultatet med vår tänkta målgrupp. Vi har valt att jobba med externa aktörer i vår analys för att få nya och bredare infallsvinklar.

Externa länkar

Vår hemsida, under uppbyggnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.