E! 6300 TABRE

Diarienummer 2011-01476
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 280 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - februari 2013
Status Avslutat