Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Dynamiskt_testsystem

Diarienummer
Koordinator SKISELECTOR SPORTDATA AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet är att skapa ett dynamiskt system som vetenskapligt matchar samman ingående delar för att nå fantastiska skidupplevelser för motionärer och snabbare tider i skidspåren som elitskidåkare. Målsättningen är att tillföra ny kunskap till vårt redan patentskyddade system Skiselector som matchar skidor med skidåkare. Målet är att utveckla nästa nivå med hjälp av akademiskt kompetenstillskott till vår egen industri-, sport- samt affärskompetens så att vi kan erbjuda våra befintliga och nya kunder en ny dimension av tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Dynamiskt testsystem för analyser av samspelet mellan längdskidor, snö och skidåkarens teknik, skick och kondition för val av rätt skidor för respektive skidåkare, skidföre och banprofil. Förväntat resultat är att addera in nya dimensioner till befintlig patentskyddad Skiselector Teknologi.

Planerat upplägg och genomförande

Idé, konceptutveckling, engineering, tester och arkitektur ansvarar Skiselector, komplexa akademiska frågeställningar bearbetas av akademiska institut, industriella konsulter och universitet inom engineering, materialteknologi, biomekanik och snö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03755

Statistik för sidan