Dynamisk tilldelning av roller

Diarienummer
Koordinator Axiomatics AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla tekniklösningar på basis av standarden XACML som kan kombineras med automatiserad distribution av användarbehörigheter, s.k. User Provisioning. Lösningen möjliggör således regelstyrd User Provisioning på basis av regelspråket XACML.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit mycket framgångsrikt. Det kom starkt att påverkas av oväntat intresse från kunder vars problembeskrivningar delvis modifierade projektmålen. I enlighet med planen, lades initialt stor vikt på integration mot ett litet urval av tredjepartsprodukter i syfte att tillsammans med partner kunna leverera paketerade lösningar. Mot bakgrund av praktikfall har dock värdet av generella APIer kommit att betonas mer.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med utveckling av modeller som behövs för att nyttja ARQ-teknik i automatiserad beräkning av rättighetskombinationer för en enskild användare. Prototyper utvecklades och testades framför allt i miljöer med Microsoft Claims. Slutligen undersöktes möjliga tekniksamarbeten och partnerskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.