Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Diarienummer 2018-04596
Koordinator NCC SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett dynamiskt optimeringskoncept, som kompletterar traditionella byggstandarder med styrning mot klimateffektivitet. Målet med projektet är att bygga upp en matematisk modell som indikerar vilka val av optimeringsparametrar som avgör att en betongkonstruktion blir mer klimatneutral än en annan, med likvärdig teknisk prestanda. Modellen kan sedan användas för att identifiera de mest effektiva och direktverkande åtgärderna från tidiga projekteringsskeden till slutlig avveckling av byggkonstruktioner.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat blir en rapport med beskrivning av den genomförda workshopen, förstudien med Gap-analys och en beskrivning av den utförda demonstrationen. Resultatet kommer att presenteras på en internationell konferens och publiceras i en vetenskaplig artikel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter genomförs i form av workshop, projektmöten, analys av tidigare publicerade forskning, intervjuer med ledande forskare i områden och en principiell demonstration av framtagna resultatet för ett anläggningsprojekt. Projektet genomförs i tät dialog mellan högskolor och byggbranschen. Spridning av resultatet ska göras både inom akademin och byggindustrin för att skapa en mer effektiv samverkan i värdekedjan vid projektering av klimatneutrala betongkonstruktioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.