Drivhuset Process delprojekt 2

Diarienummer 2012-01325
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN DRIVHUSET SVERIGE
Bidrag från Vinnova 224 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Metodiken kring Drivhuset Process utvecklats och anpassats i syfte att stärka deltagarna under en komprimerad period. Ett teoretiskt ramverk som stöd för deltagarna har tagits fram, baserat på modeller och verktyg från bl.a. Steve Blank, Eric Ries, Alexander Osterwalder och Saras Saratvathy. även en anpassning av handledning och pedagogiskt stöd via olika medier har skett, där bl.a Facebook har nyttjats.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingen av metodiken har gett oss nya verktyg och en möjlighet att stärka deltagare under en längre, likväl som en kortare period. Anpassning av handlegning har skett, vilket gör att vi kan erbjuda vår hjälp snabbare och på ett mer elastiskt sätt.

Upplägg och genomförande

De deltagare som utvecklade sina idéer inom tjänstesektorn fick i stort marknadsetablering. Deltagarna med produktidéer har lite längre väg kvar. Produktidéer kräver mycket kapital och kunskap i utveckling och marknadsanpassning, vilket innebär att insatser utöver Drivhuset Process krävs innan de är redo att etablera sig på marknaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.