Down to Earth innovationsprocess

Diarienummer 2011-03241
Koordinator umbilical design AB
Bidrag från Vinnova 910 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har lagt grunden för en ny arbetsmodell, Down to Earth innovationsprocess, en trestegsraket med nya metoder och verktyg för unga i tvärsektoriella förnyelseprojekt. ökade möjligheter att föra intressentdialoger, aktiviteter med unga och skapa nya förutsättningar för iterativ spinin och spinout från en internationell rymdindustri. Trestegsraketen är en satsning som ska erbjudas aktörs-konstellationer för att stärka samverkan mellan svensk industri och akademi, med effektmål att unga skapar hållbara innovationskoncept och spännande arbeten.

Resultat och förväntade effekter

Rymden lär oss hållbar utveckling och inspirerar till framtidens innovationer. Down to Earth erbjuder en trestegsraket för ungas innovationskraft: 1. Stimulera: ´Astronautmanualen´ är ett idéverktyg för att inspirera och engagera en bred målgrupp unga. 2. Utveckla: En ny arbetsmodell har utvecklats som möjliggör att unga arbetar i autonoma team på uppdrag från industrin. 3. Kommersialisera: Ungas innovationskoncept ingår i Down to Earth projektportfolio genom en virtuell ´Outcubator´. Fler exempel utfall: NASA WorldWind, dialog svenskt ESA BIC, möjliga internships.

Upplägg och genomförande

Förstudien har delats upp i utåtriktad verksamhet där vi testar vår arbetsmodell genom föreläsningar och workshops med målgruppen, exempelvis på Ungas Idétåg, Drivhuset Business Race, Almedalen, GeekGirl MeetUp, Rio+20. Dels vidareutvecklat arbetsmodellen genom arbetsmöten med experter och intressentdialoger samt studiebesök. Down to Earth bygger på en multidisciplinär metodik där dynamiken mellan rymd och miljö skapar drivkraft för utveckling och innovation. För att spegla detta har vi engagerat en bred referensgrupp samt involverat unga genom projektets aktiviteter.

Externa länkar

En sammanfattning av årets förstudie, aktiviteter och utvecklingsarbete med stöd av Ungas Innovationskraft.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.