Doctor Professor

Diarienummer 2015-02115
Koordinator KANJI LEARNING LAB AB - Learning Lab AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Doctor Professor utvecklar en app som gör det snabbare och roligare att lära sig läsa och skriva kinesiska och japanska. Syftet med projektet var att accelerera processen från prototyp till marknad genom att sänka ekonomisk och teknisk risk för extern finansiering. Vi satte upp 4 mål för att uppnå detta syfte: Rekrytera engelskspråkiga användartestare, producera en iPad-app med innovativa och relevanta funktioner och stöd för en större mängd skrivtecken, genomföra användartester samt fördjupa påbörjad marknadsundersökning. Projektet uppfyllde i hög grad uppsatt syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans med slutkund och forskare utvecklade och användartestade projektet en avancerad beta-prototyp. Testresultaten bekräftar att prototypen genererar förväntade pedagogiska effekter och att dessa motsvarar marknadens behov av en väsentligt effektivare språkinlärning än vad som är möjlig med dagens läromedel. Nästa steg i projektet är att efter kompletterande användartester resa privat finansiering för att kommersialisera produktidén.

Upplägg och genomförande

Genomförandeplanens fyra arbetspaket har fungerat bra som övergripande projektplan och de har genomförts utan större justeringar. Däremot förlängde vi i samråd med Vinnova den totala projekttiden. Detta gav oss och våra samarbetspartners möjlighet att genomföra projektet med högre kvalitet och med bibehållen budget. Slutet av produktionen (AP3) samt början av användartesterna (AP4) flöt ihop något vilket gav en onödigt arbetsintensiv period och försenad teststart. I kommande projekt kommer vi ha all produktion helt klar i god tid innan användartesterna påbörjas.

Externa länkar

Vår externa sajt som översiktligt visar på vår produkts bakgrund, fördelar och effekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.