Diversity Charter

Diarienummer
Koordinator Diversity Charter in Sweden
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2011
Status Avslutat