Distribution av mobila lokaltrafikbiljetter

Diarienummer 2013-04168
Koordinator Fidesmo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Fidesmo deltog i VINN NU för att öka kunskapen om marknaden för system för smarta kort, bredda nätverket av tidiga investerare och pröva sin nya tjänst mot konsumenter. Detta har uppfyllts utom de första testerna som genomförs senare i höst.

Resultat och förväntade effekter

Fidesmo deltog i TechCrunch Disrupt NY där vi fick stort genomslag inom industrin för smarta kort och biljetthantering för vårt revolutionerande upplägg där varje mobiltelefon blir en biljettmaskin, och där ett kort kan ersätta alla olika kort globalt. Vi har också färdigställt vårt erbjudande och är redo för piloter i verklig miljö.

Upplägg och genomförande

Fidesmos teknologi har ett stort antal användningsområden. Under året har bolaget valt strategi för sitt första produkterbjudande som blir smarta kort för biljetter för kollektivtrafik. Med Fidesmos tjänst kan konsumenter kolla och ladda sina kort för kollektivtrafik med mobilen. Fidesmos ambition är att lansera denna tjänst i utvalda svensk städer under året.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.