Distansöverbryggande arbetssätt i Sveriges största gymnasieskola

Diarienummer 2014-03758
Koordinator Lapplands Kommunalförbund - Lapplands Gymnasium
Bidrag från Vinnova 259 163 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Identifiera förutsättningar för att utveckla en testmiljö för fjärrundervisning med distansöverbryggande arbetssätt både vad gäller tekniska lösningar och pedagogiska metoder. Utifrån de erfarenheter av fjärrundervisning som ett urval av våra skolors elever, lärare och skolledare besitter, har förutsättningarna för att bedriva undervisningen på bästa sätt varit uppe till dialog. Externa samarbetspartners såsom konsulter, forskare, utbildningssamordnare och företag som arbetar med utrustning och lösningar inom området har bidragit med sina synpunkter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ska kunna visa exempel på behov av användbara lösningar avseende teknik, pedagogik och support. Skilda behov hos lärare och elever ska kunna tillgodoses utifrån i vilka olika kurser de använder distansöverbryggande arbetssätt. Lärarna förväntas få mer vana av att använda olika verktyg och ska tillsammans med sina elever vara slutanvändare. Resultatet av testmiljön ska vara användbart för andra med motsvarande behov och förutsättningar i andra regioner som vår. Utfallet i förstudien visar på behov som identifierats och som det går att skapa en testmiljö ikring.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att identifiera frågeställningar och ta in synpunkter för att göra en komplett plan för genomförande av testmiljön, har gjorts av projektledning och extern konsultkompetens med hjälp av samarbetspartners och de elever, lärare och skolledare som är aktörer i den distansundervisning som genomförs detta läsår vid våra fyra gymnasieskolor. Vid en stor workshop där vi samlade deltagare från alla orter i regionen gav många relevanta synpunkter. Materialet har kunnat sammanställas och en rapport har skapats. I rapporten identifieras de huvudområden som passar in i ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.